ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİLİK

Arkadaşım Diyabet web sitesi, Tip 1 Diyabet hastası çocuklar, gençler ve ailelerinin eğitimine ve hem birbirleriyle hem de Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet, Obezite konularında uzman sağlık yetkilileriyle iletişimlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Web sitesinin hedef kitlesi içinde çocukların hatırı sayılır bir yere sahip olması ve Türkiye’de henüz “çocukların internet ortamındaki varlıklarını koruma altına almaya yönelik yasal bir düzenleme” bulunmaması nedeniyle, çocuklara yönelik diğer siteler için de yol gösterici olması amaçlanarak, “Çocuklar İçin Gizlilik” adlı bu doküman oluşturulmuştur.

Bu doküman, yurt dışında sadece çocuklara hizmet etme amaçlı kurulmuş olan web sitelerinin 16 yaş ve altındaki çocuklara özel gizlilik şartları ile 1998 yılında Amerikan Ulusal Ticaret Komisyonu (Federal Trade Comission – FTC) tarafından kabul edilmiş olan “Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Hareketi (COPPA – Children’s Online Privacy Protection Act)” bildirgesi baz alınarak hazırlanmıştır.

Bu “Çocuklar İçin Gizlilik” dokümanı, Arkadaşım Diyabet web sitesi genelini kapsayan “Gizlilik” dokümanına ek bilgi ve gizlilik koruma şartları içermektedir.

Bu dokümanda geçen “anne – baba”, “ebeveyn”, “yasal veli”, “hekim” ve “öğretmen” terimlerinin tamamı için, bundan sonra “Sorumlu Kişi” tanımlaması, site üyeleri için “Üye” tanımlaması, site üyesi olmayan kişiler için ise “Ziyaretçi” tanımlaması kullanılacaktır.

Doküman, kolay anlaşılır olması için soru ve cevaplar şeklinde hazırlanmıştır.

SORU 1: Çocuklardan hangi tip kişisel bilgileri alıyoruz?

SORU 2: Çocuklardan aldığımız ve kişisel tanımlama aracı olarak kullanılabilecek bilgileri nasıl kullanıyor ve paylaşıyoruz?

SORU 3: Çocuklardan toplanan bilgilerle ilgili olarak “Sorumlu Kişileri” ne şekilde bilgilendiriyor ve onlardan ne şekilde onay alıyoruz?

SORU 4: “Sorumlu Kişiler” çocuklarına ait kişisel tanımlama aracı olarak kullanılabilecek bilgilere nasıl erişebilir, bu bilgileri nasıl değiştirebilir ya da silebilir?

SORU 5: “Çocuklar İçin Gizlilik” dokümanında güncelleme yapıldığı takdirde “Sorumlu Kişileri” nasıl haberdar edeceğiz?

SORU 6: “Ziyaretçiler” bu “Çocuklar İçin Gizlilik” dokümanı ile ilgili soru ve görüşlerini nereye ve nasıl iletebilir?

SORU 1: Çocuklardan hangi tip kişisel bilgileri alıyoruz?

Çocuklar ve diğer ziyaretçiler, Arkadaşım Diyabet web sitesini istedikleri gibi gezebilirler. Çocuklardan, üyelik formunu doldurup, üyelikleri belirtmiş oldukları "Sorumlu Kişi" (anne - baba, ebeveyn, yasal veli, hekim ve öğretmen) tarafından onaylanmadığı sürece herhangi bir kişisel bilgi toplamıyoruz.

Üyelik, Arkadaşım Diyabet web sitesinin hedef kitlesi içinde yer alan Tip 1 diyabetli çocuklara içeriğini kendilerinin oluşturabildiği ve yönetebildiği, ancak web sitesinin Yayın ve Danışma Kurulu ile sorumlu editörleri tarafından da gerektiğinde denetlenen kendilerine ait güvenli bir alan yaratma, diğer Tip 1 diyabet hastası çocuk ve gençlerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma, yetkili sağlık profesyonelleri ile iletişim halinde olma ve gelecekte web sitesi üzerinden sağlanabilecek olan ödüllü yarışmalar, interaktif oyunlar ve benzeri uygulamalara katılma fırsatı sağlamaktadır.

Üyelik işlemi sırasında çocuklardan sadece ilk ismi, doğum tarihi, kullanıcı adı, şifre, "Sorumlu Kişi", "Sorumlu Kişi"nin adı ve soyadı, e-posta adresi ya da sabit telefon numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgilerin alınış amaçları şöyle sıralanmaktadır:

İlk isim: Sadece üyelerin sistemdeki kayıtlarının tutulması amacıyla alınır, web sitesinde yayınlanmaz.

Doğum tarihi: Üyelerin yaşlarını doğrulama amacıyla alınır.

Kullanıcı adı ve şifre: Üyenin gerçek adını kullanmadan siteye giriş yapabilmesi için alınır.

"Sorumlu Kişi"ye ait bilgiler: Üyelik işleminin onayı ya da reddi, "Sorumlu Kişi"nin istediği takdirde çocuğun site içinde gerçekleştirdiği interaktif hareketlerden (kendine ait alana video ve resim yükleme, blog yazısı yazma, Haftanın Ailesi bölümüne yazı gönderme, yorum yazma, reyting verme) haberdar edilmesi, unutulan şifre ve/veya kullanıcı adının hatırlatılması, Arkadaşım Diyabet web sitesi Kullanım Şartları'na aykırı herhangi bir durum söz konusu olduğunda üyeliğin geçici ya da kalıcı olarak durdurulduğu bilgisinin iletilmesi ve benzeri durumlarda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınır.

Üyelerin hiçbirinden profil fotoğrafı yüklemeleri istenmemektedir. İsteyen üyelerimiz üye kayıtlerı gerçekleştikten ve üyelikleri "Sorumlu Kişi" tarafından etkinleştirildikten sonra Profil Düzenleme sayfasında verilmiş olan avatar seçenekleri arasından tercih yapabilir.

SORU 2: Çocuklardan aldığımız ve kişisel tanımlama aracı olarak kullanılabilecek bilgileri nasıl kullanıyor ve paylaşıyoruz?

Eğer üye çocuk, web sitesi içinde ya da web sitesi ile doğrudan ilişkili ama web sitesi dışında düzenlenen / düzenlenecek olan ödüllü yarışmalardan, interaktif oyunlardan ve benzeri uygulamalardan birine katılmak için başvuruda bulunursa, "Sorumlu Kişi"nin sistemimizde kayıtlı e-posta adresine, "Sorumlu Kişi"yi bilgilendirmek amacıyla bir e-posta göndeririz. Buna ek olarak çocuğa ait kişisel bilgiler, yukarıda bahsedilen etkinlikler ve uygulamalara katılımı teşvik için kullanılabilir. Kişisel bilgiler, üçüncü partilerle yukarıda bahsedilen durumlar ve bu durumların yarattığı koşullar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla:
a) web sitemizin güvenliğini sağlamak;
b) yükümlülüklere karşı önlemler almak amacıyla;
c) herhangi bir yasal sürecin gerekliliklerine yanıt vermek, toplumsal güvenliği ilgilendiren herhangi bir durum karşısında yasal açıdan yetkili kişi ve kurumlara bilgi sağlama zorunluluğundan ötürü paylaşılabilir.

SORU 3: Çocuklardan toplanan bilgilerle ilgili olarak “Sorumlu Kişileri” ne şekilde bilgilendiriyor ve onlardan ne şekilde onay alıyoruz?

"Sorumlu Kişi"ye, çocuk Arkadaşım Diyabet web sitesine üye olduğunda ve/veya web sitesi içinde düzenlenen ödüllü yarışmalara, interaktif oyunlara ve benzeri uygulamalara başvuruda bulunduğunda, içinde üyeliğin etkinleştirilmesi ya da reddedilmesi için 48 saat boyunca aktif olan linkler bulunan bir e-posta gönderilir. Eğer "Sorumlu Kişi" çocuğun üyeliğini ya da çocuğun katılım talebinde bulunduğu aktivite ve uygulamalara katılımını reddederse, çocuğa ait tüm bilgiler veritabanımızdan silinir. "Sorumlu Kişi" 48 saat boyunca aktif olan reddetme veya etkinleştirme linklerinden herhangi birine tıklamazsa, 48 saatin sonunda linkler geçersiz hale gelir ve üyeliğin "Sorumlu Kişi" tarafından reddedildiği varsayılır. Bu durumda yeniden üye olunması için üyelik formunun tekrar doldurulması gerekir.

"Sorumlu Kişi"den, çocuğun Arkadaşım Diyabet web sitesi içinde ya da web sitesi ile doğrudan ilişkili ama web sitesi dışında düzenlenen / düzenlenecek olan ödüllü yarışmalardan, interaktif oyunlardan ve benzeri uygulamalardan herhangi birine katılım talebinde bulunduğu her sefer, söz konusu etkinlik için onay vermesi istenir.

Çocuğun ödül kazanması durumunda, "Sorumlu Kişi"nin sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresine bir bilgilendirme e-postası gönderilir ve "Sorumlu Kişi"den kazanılan ödülün tesim edilebilmesi için posta adresi bilgisi istenir. Ödül kazanılması durumunda, ödül kazanan çocuğun kullanıcı adı, şehri ve kazandığı ödül, web sitesinde yayınlanabilir.

SORU 4: “Sorumlu Kişiler” çocuklarına ait kişisel tanımlama aracı olarak kullanılabilecek bilgilere nasıl erişebilir, bu bilgileri nasıl değiştirebilir ya da silebilir?

"Sorumlu Kişi", istediği herhangi bir zamanda çocuğunun Arkadaşım Diyabet web sitesi ile ilişkisinin kesilmesi ve o zamana kadar toplanmış olan bilgilerin veritabanımızdan silinmesi talebinde bulunabilir. Bu talepleri tarafımıza iletmenin 2 yolu bulunmaktadır:

1. "Sorumlu Kişi", çocuğunun arkadaşım Diyabet web sitesinde açmış olduğu hesaba istediği zaman giriş yapabilir, çocuğun profil sayfasında yer alan bilgilere erişebilir, bu bilgileri değiştirebilir ya da silebilir. "Sorumlu Kişi"nin hesaba giriş yapabilmesi için çocuğun kullanıcı adını ve şifresini bilmesi gerekmektedir. Şifre ya da kullanıcı adı hatırlatma / sıfırlama işlemleri http://www.arkadasimdiyabet.com/reset-request sayfasından yapılabilir.

2. "Sorumlu Kişi", iletisim@arkadasimdiyabet.com e-posta aresine göndereceği e-posta aracılığı ile, çocuğunun Arkadaşım Diyabet web sitesindeki hesabına erişilmesini, bilgilerinin değiştirilmesini ya da silinmesini talep edebilir. Taleplere doğru şekilde yanıt verebilmemiz için, üye adının ve sisteme kayıtlı "Sorumlu Kişi" e-posta adresi bilgilerine bu e-postada yer verilmesi gerekmektedir.

SORU 5: “Çocuklar İçin Gizlilik” dokümanında güncelleme yapıldığı takdirde “Sorumlu Kişileri” nasıl haberdar edeceğiz?

İşbu "Çocuklar İçin Gizlilik" dokümanında herhangi bir zamanda değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler, bu sayfada hemen yayınlanır. Değişiklik yapıldığı takdirde "Sorumlu Kişi"nin sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresine de, yapılan değişikliğin kapsamına dair bir bilgilendirme e-postası gönderilir.

SORU 6: “Ziyaretçiler” bu “Çocuklar İçin Gizlilik” dokümanı ile ilgili soru ve görüşlerini nereye ve nasıl iletebilir?

Sorularınızı, teknik ya da hesap ile ilgili sorunlarınızı ve görüşlerinizi bize iletmek için iletisim@arkadasimdiyabet.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz e-postalar, Arkadaşım Diyabet web sitesi editörleri tarafından incelenecek, değerlendirilecek ve 15 iş günü içinde yanıtlanacaktır.

Kapat