Hakkımızda

Diyabetli Çocuklar Vakfı, çocuk diyabeti alanında uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların ve diyabet kamplarında biriken duyguların sonunda Prof. Dr. Şükrü Hatun’un girişimleri ile 14 Kasım 2014’de kurulmuştur. Vakfın kuruluş sürecinde diyabetli gençlerin, diyabet kamplarına emek veren doktor ve hemşirelerin katkıları alınmış, kuruluş için gereken kaynağın yaratılmasında 2014 İznik Kampı’na katılan Deniz Arsay’ın dedesi Cahit Albayrak’ın vasiyeti üzerine yapılan bağış önemli bir katkı sağlamıştır. Kuruluş sürecinde emeği geçenlere, vakfımızın danışma kurulu üyesi olmayı kabul edenlere çok teşekkür ederiz.

Diyabetli Çocuklar Vakfı’nın amaçları

Diyabetli çocuk ve gençlerin sağlığının geliştirilmesini ve bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim ve/veya çalışmalarda gerekli olan kaynakları sağlamak, Diyabetli çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik diyabet eğitimi ve diyabet tedavisinde “arkadaşım diyabet” felsefesini yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak, ve Toplumda çocukluk çağı diyabetine ilişkin farkındalık yaratmak olarak belirlenmiştir. Vakfın temel faaliyeti diyabetli çocuk kamplarını sürdürmek ve sayılarını arttırmak, diyabetli çocukların ve ailelerin diyabet eğitimini geliştirmektir.

Web adresi: www.arkadasimdiyabet.com

İletişim: Prof.Dr.Şükrü Hatun

+90 532 346 80 06
sukruhatun@gmail.com
diyacev@gmail.com

Twitter: @diyacev