Gizlilik ve Kullanım Şartları

1. GİRİŞ

İşbu Kullanım Şartları dokümanı, Arkadaşım Diyabet web sitesi (www.arkadasimdiyabet.com) ve bu şartların yayınlanmış olduğu web sitelerini (www.arkadasimdiyabet.net), burada “Site” veya “Siteler” olarak anılacaktır, kapsamaktadır. Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak No:17 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan Sağlık Bahçesi (burada “Ajans” olarak anılacaktır), bu “Site” ve “Siteler”in işletmecisidir.

SİTELERDEN HERHANGİ BİRİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARI DOKÜMANINI DİKKATLİCE OKUYUN.

İşbu Siteyi kullanarak ya da bu koşulları kabul ettiğinizi ya da bu koşullara mutabık kaldığınızı belirten bir kutuyu veya bağlantıyı tıklayarak, bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Siteyi kullanmayın.

ANNE – BABA, EBEVEYN, YASAL VELİ, HEKİM YA DA ÖĞRETMEN İSENİZ (BURADA “SORUMLU KİŞİ” OLARAK ANILACAKTIR) VE ÇOCUĞUNUZUN BU SİTELERDEN HERHANGİ BİRİNE KAYIT OLMASINA RIZA GÖSTERİYORSANIZ, ÇOCUĞUNUZUN SİTEYİ KULLANIMINA DAİR HAZIRLANMIŞ BU KULLANIM ŞARTLARI DOKÜMANININ SİZİ DE BAĞLADIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

İleride işbu web sitesi kapsamında gerçekleştirilecek / düzenlenecek ödüllü yarışmalara, interaktif oyunlara ve benzeri uygulamalara ilişkin kurallar ya da diğer özellikler gibi Sitede sunulan bazı hizmetler, farklı özel veya genel koşullara tabi olabilir. Bu koşullar, ilgili hizmetle bağlantılı olarak ayrıca yayınlanır. Bu gibi koşulların her biri, bu kullanım şartlarına ek niteliği taşımakta olup, işbu kullanım koşulları ile koşullar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık halinde koşullar geçerlidir.

Yukarıda sözü edilen hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın Sitenin, kullanıcılar tarafından kullanılması ve barındırdığı bir ya da birden fazla içeriğin Siteden ya da Site aracılığıyla alınmasının, kullanıcıların “Yüklemelerinin” (bk. 3. madde – YÜKLEMELER) kullanılması, görüntülenmesi ve bunların kullanım ve görüntülenmesi ile oluşan tanıtım ve promosyon imkânlarını da içerdiği kullanıcılar tarafından kabul etmiş sayılırsınız.

2. SİTENİN VE İÇERİĞİN KULLANIMI

İşbu Site sadece kişisel kullanımınıza yöneliktir. Sitenin ticari amaçlar için ya da yasalara aykırı biçimde ya da tarafımıza, üçüncü partilere veya başka herhangi bir kişi veya kuruma zarar verecek şekilde kullanılması yasaktır.

Sitelerde yer alan tüm bilgiler, materyaller, işlevler, diğer içerik ve uygulamalar (YÜKLEMELER başlıklı 3. maddede tanımlandığı şekliyle “Yüklemeler” de dahil olmak üzere) (burada tamamı “İçerik” olarak anılacaktır), Ajans ya da içerik sağlayıcıların telif hakkı ile korunan fikri mülkleridir. Tüm ticari markalar, hizmet markaları, ticari ünvanlar ve ticari takdim yöntemleri, Ajans ve/veya içerik sağlayıcıların mülkiyetindedir.

Ajans ve/veya içerik sağlayıcılar, üzerinde mutabakata varılmış olması koşuluyla herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebep olsun ya da olmasın, Site ile içeriklerinde değişiklik yapabilir, içerikleri ya da sitenin özelliklerini silebilir.

Sitenin içeriği ya da içeriklerinin, hizmetlerinin ve markalarının tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet bildirimleri yasal olarak koruma altındadır, kullanıcılar tarafından kısmen veya tamamen değiştirilerek kullanılamaz, üçüncü partilere kiralanamaz, dağıtılamaz, internet üzerindeki ve internet dışında kalan başka mecralarda kullanılmak üzere kopyalanamaz.

Site içinde yer alan indirilebilir yazılımlar, tüm içerikleriyle birlikte sadece ve sadece kişisel kullanım için sunulmaktadır. Yazılımların mülkiyet hakları kullanıcılara hiçbir şekilde devredilmiş sayılmaz. İzin verilenler haricinde bu yazılımların dağıtılması, başka şekillerde çıkar sağlama amacıyla kullanılması, parçalara ayrılarak kullanıma açılması ve analiz edilmesi yasaktır.

3. YÜKLEMELER

İşbu Kullanım Şartları dokümanında, “Yüklemeler” kelimesi, Site ve/veya Sitelerden herhangi birinde veya herhangi biri aracılığıyla kullanıcılar tarafından gönderilen, yayınlanan, yüklenen, eklenen, görüntülenen, iletilen veya bir başka şekilde dağıtılan metinler, mesajlar, fikirler, kavramlar, uygulama alanları, öneriler, öyküler, senaryolar, uygulamalar, formatlar, sanat eserleri, fotoğraflar, çizimler, videolar, işitsel ve görsel çalışmalar, müzik eserleri (şarkı sözleri dahil), ses kayıtları, program formatları, karakterleştirmeler, kullanıcıların ve/veya başka kişilerin adları, tasvirleri, sesleri, kullanıcı adları, profilleri, eylemleri, görünümleri, performansları ve/veya diğer biyografik bilgi veya materyaller ve/veya benzeri materyalleri kapsamaktadır.

İki tür Yükleme bulunmaktadır: İstenen Yüklemeler ve İstenmeyen Yüklemeler. İstenen Yüklemeler, (a) Sitedeki herhangi bir özellik veya etkinlik aracılığıyla Ajans tarafından incelenmesi veya görüntülenmesi için Ajansa iletilmesi kullanıcı(lar)dan açıkça istenene veya kullanıcı(lar) tarafından iletilmesine imkân tanınan (ödüller veya oyunlar, çekilişler, yarışmalar ve promosyonlar gibi); ve (b) kullanıcı(lar)ın herhangi bir maddi karşılık talebinde bulunmadığı Sitenin herhangi birinde veya herhangi biri aracılığıyla dağıtılan Yüklemeler anlamına gelmektedir. İstenmeyen Yüklemeler, yukarıda yer alan (a) veya (b) alt bentlerindeki tanıma uymayan her tür Yükleme veya tüm Yüklemelerdir.

İSTENMEYEN YÜKLEMELERİN HERHANGİ BİRİNİN VEYA TAMAMININ DAĞITIMI YASAKTIR.

İşbu Kullanım Şartları dokümanında açıkça belirtilenler haricinde, bu Kullanım Şartlarının hükümleri, İstenmeyen Yüklemeler ile İstenen Yüklemelere eşit şekilde uygulanmaktadır. Bu doğrultuda da Ajans, içerik sağlayıcılar ve diğer yetkili kullanıcılar, tüm bu Yüklemeleri kişisel amaçları doğrultusunda kullanma ve ifşa etme hakkına sahiptir. Kullanıcıların sözleşme ya da yasal yöntemlerle sahip olduğu herhangi bir izin, temlik, devir, atama veya halefiyet hakkı çerçevesinde, kullanıcılara ve/veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı, iletilmiş olan bu tür bir Yüklemenin Ajans tarafından kullanılması veya ifşa edilmesinden, Ajans hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sitelerin herhangi birinde yer alan ve telif haklı çalışmaların kısmen ya da tamamının kullanılmasını gerektiren özel durumlar veya etkinlikler aracılığıyla (oyunlar, çekilişler, yarışmalar, promosyonlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Yüklemelerin Ajans tarafından istenmesi durumunda, kullanıcılara telif haklı çalışmaların kısmen ya da tamamının kullanılması suretiyle türev niteliğinde bir çalışma oluşturması için münhasır olmayan bir lisans verilmektedir. Ancak bu lisans, kullanıcı tarafından yaratılmış olan çalışmadaki tüm hakların Ajansa (ve içerik sağlayıcılarına) devredilmesi şartına bağlı olarak verilmektedir. Bu haklar Ajansa (ve içerik sağlayıcılarına) devredilmediği takdirde, telif haklı çalışmaları kısmen veya tamamen kullanarak eser yaratma lisansı geçersiz ve hükümsüz kabul edilir. Kullanıcılara ait Yüklemeler Ajans tarafından kullanılsın ya da kullanılmasın, bu hakların, muvafakatlerin, anlaşmaların ve devirlerin yukarıda belirtildiği şekilde verildiğini kabul etmiş sayılırsınız.

4. KULLANICI HESAPLARI

Sitede, kullanıcıların belirli etkinliklere katılması için hesap oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcılar, kayıt sayfasında belirtildiği şekilde, kendileri hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler vermeyi, bu bilgileri korumayı ve güncellemeyi kabul eder. Kayıt işleminin bu tür bilgilerin verilmesini zorunlu kıldığı durumlarda başka bir kişinin kullanıcı adı, şifresi veya diğer hesap bilgileri ya da başka bir kişinin adı, resmi, sesi, görüntüsü ya da fotoğrafı kullanma veya bir Sorumlu Kişi hakkında yanlış bilgiler verme de dahil olmak üzere, herhangi bir kişi veya kurum, kullanıcılar tarafından taklit edilemez ya da kimlik veya herhangi bir kişi veya kurumla kullanıcı arasındaki ilişki konusunda yanlış beyanda bulunulamaz. Ajansın, Sorumlu Kişinin, bir kullanıcı tarafından vermiş olduğu telefon numarasını herhangi bir zamanda kontrol etmek de dahil olmak üzere, kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla çeşitli önlemler alabileceğini ikrar ve kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca herhangi bir kullanıcı, kullanıcı adı, şifre ve/veya diğer hesap bilgilerinin herhangi bir şekilde yetkisizce kullanımı ya da Site ve/veya Sitelerden herhangi biriyle ilgili olarak haberdar olunan başka bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda, bunu site yetkililerine ivedilikle haber verme sorumluluğunu da üstlenmiş olur.

Herhangi bir kullanıcının herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etmesi, kimliğini yanlış beyan etmesi veya bu kullanım şartlarına ya da belirli bir hizmetle ilgili özel şartlara uymaması, telif haklarını ihlal etmesi veya bir başka sebepten ötürü, Site ya da Sitenin herhangi bir bölümünü kullanması Ajans tarafından engellenebilir ve kullanıcı hesabı geçici olarak dondurulabilir ya da iptal edilebilir.

5. DAVRANIŞ KURALLARI

Sitede aşağıdaki kurallar geçerlidir. Kullanıcılar, Siteyi kullanmak suretiyle, aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılırlar:

(a) bir başka kişiyi lekeleyen, kötüleyen, aşağılayan, tehdit eden veya mahremiyet hakkını ihlal eden; (b) bağnaz, nefret uyandırıcı veya ırkçı ya da bir başka şekilde saldırgan; (c) şiddet içerikli, kaba, müstehcen, pornografik veya cinsellik içeren; veya (d) herhangi bir kişiye veya kuruma başka bir şekilde zarar veren; çocuk pornografisi, cinsel taciz, sahtekarlık, müstehcen materyal veya çalıntı malzemelerin ticareti, uyuşturucu ticareti ve/veya uyuşturucu kullanımı, taciz, hırsızlık veya herhangi bir suç faaliyetinde bulunma tertibi niteliğini taşıyan veya böyle bir eyleme katılma teşebbüsüne aracılık eden herhangi bir Yükleme de dahil olmak üzere, yasalara aykırı olan veya yasalara aykırı bir faaliyeti veya yasalara aykırı faaliyetlerin görüşülmesini teşvik eden veya destekleyen; (a) telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ya da sözleşme haklarını ihlal eden; (b) mahremiyet (özellikle bir başka kişinin sarih izni olmaksızın herhangi bir türden kişisel bilgisini dağıtmaya yönelik eylem ve girişimler) veya aleniyet haklarını ihlal eden; veya (c) her tür gizlilik yükümlülüğü de dahil olmak üzere bir üçüncü şahsın herhangi bir hakkını ihlal eden veya o hakka tecavüz eden; ticari nitelikli veya ticaretle ilgili olan veya herhangi bir ürünü, hizmeti veya bir başka şeyi satmak için reklam veya teklif şeklinde olan (kar amacı gütsün ya da gütmesin) veya başkalarını azmettiren (katkı payı ya da bağış talep edenler dahil); virüs veya başka bir zararlı bileşen içeren veya Site ya da bağlantılı herhangi bir ağı tahrip eden, bozan veya zarar veren veya herhangi bir kişi veya kurumun Siteyi kullanmasına veya Siteden faydalanmasına bir başka şekilde mani olan; terimlerin İnternet’te sıkça kullanıldığı ve anlaşıldığı anlamlarıyla “hakaret mesajları”, “istenmeyen mesajlar”, “çok fazla sayıda mesaj gönderme”, “tarama” ve “acındırıcı mesaj gönderme” de dahil olmak üzere antisosyal, bozucu veya yıkıcı nitelikte olan; veya Site içinde yer alan ve kuruluş amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı herhangi bir içerikle ilgisi bulunmayan yorum ve benzeri içeriklerin girilmesi, bu yorum ve benzeri içeriklerin site dışına taşınması KESİNLİKLE YASAKTIR. Kullanıcılar, Siteyi kullanırken çok çeşitli kaynaklar üzerinden sağlanan Yüklemelere maruz kalabililirler. Ajans, bu tür Yüklemelerden veya Yüklemelerin doğruluğundan, yararlılığından, güvenilirliğinden, güvenliğinden veya fikri mülkiyet haklarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. İŞBİRLİĞİ

Ajans, işbu Kullanım Şartları dokümanında belirtilen haklar veya kanunlar çerçevesinde sahip olunan diğer hakların herhangi birine halel getirmeksizin, (a) bu Kullanım Şartları’nı (Davranış Kuralları da dahil olmak üzere) ihlal eden her tür Yüklemeyi yayınlamayı veya iletmeyi reddetme veya Site ve/veya Sitelerin herhangi birinden kaldırma ve (b) ilgili yasalar çerçevesinde yapılabildiği ölçüde herhangi bir kullanıcıyı üçüncü şahıslara bildirme ve/veya üçüncü şahıslara her tür Yüklemeyi veya kişisel tanımlanabilir bilgileri açıklamayı, bu bildirim veya açıklamanın (i) bir mahkeme hükmü veya celbine uygun hareket etmek de dahil olmak üzere yasalara uygunluğunu sağlayacağı veya (ii) bu Kullanım Şartları’nı (Davranış Kuralları da dahil olmak üzere) ve/veya yarışmaları, çekilişleri, promosyonları ve oyun kurallarını uygulamayı ve/veya Site de dahil olmak üzere, herhangi bir kişi veya mülkün emniyeti veya güvenliğinin korunmasını kolaylaştıracağı düşünülen durumlarda bu hakkını saklı tutar.

Ancak bunlara yönelik herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğu hiçbir şekilde kabul etmez. Ayrıca herhangi bir sebep olsun ya da olmasın, Yüklemeleri herhangi bir zamanda yayından kaldırma haklarının tümünü de saklı tutar.

Bir Yüklemenin, bu Kullanım Şartları’na (Davranış Kuralları da dahil olmak üzere) uymadığını düşünen kullanıcılar, Sitede belirtilen süreci izleyerek söz konusu Yüklemeyi Ajans tarafına bildirmekle yükümlüdür. Ajans bu kapsama sahip bir rapor kendisine iletildikten sonra uygun gördüğü önlemleri almayı tercih edebilir, ancak önlem almak gibi bir yükümlülüğü yoktur.

7. YASAL UYARI

SİTE VE/VEYA SİTELERDEKİ BİLGİLER, İÇERİKLER VE MATERYALLER, BAŞTA SİTE EDİTÖRÜ ŞÜKRÜ HATUN OLMAK ÜZERE WEB SİTESİ YAYIN VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİN DENETİMİNDEN GEÇMİŞTİR.

AJANS, ÖZELLİKLE SİTE VE/VEYA SİTELERDEKİ BİLGİLERDE, İÇERİKLERDE VE MATERYALLERDE (YÜKLEMELER DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) YER ALAN İŞLEVLERİN DOĞRU, EKSİKSİZ VEYA GÜNCEL OLACAĞINI YA DA KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BU BİLGİLERİ, İÇERİĞİ VE MATERYALLERİ SUNAN SİTE VE/VEYA SİTELERİN VEYA SUNUCULARIN VEYA HERHANGİ BİR YAZILIMIN YA DA BİR BAŞKA CİHAZIN VİRÜS YA DA ZARARLI BİR BAŞKA BİLEŞEN İÇERMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. HERHANGİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, GEREKLİ TÜM SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETLERİNİN TAMAMINI KULLANICI ÜSTLENİR.

AJANS, YÜKLEMELER DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SİTE VE/VEYA SİTELERDE YER ALAN VEYA SUNULAN, KULLANIMA SUNULAN VEYA SİTE VE/VEYA SİTELERLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİ, İÇERİK, MATERYAL, ÜRÜN VEYA HİZMETİN KULLANIMI YA DA KULLANIMININ SONUÇLARIYLA VEYA SİTE VE/VEYA SİTELERDEN BAĞLANTI YAPILAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİ VEYA HİZMETİYLE İLGİLİ OLARAK, BUNLARIN DOĞRULUKLARI, DÜZGÜNLÜKLERİ, EKSİKSİZLİKLERİ, GÜVENİLİRLİKLERİ, GÜVENLİKLERİ VEYA BİR BAŞKA HUSUSLA İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA VEKALET VERMEZ.

Site ve/veya Siteler, diğer sitelere (Üçüncü Şahıs Siteleri) bağlantıların yanı sıra, üçüncü şahıslardan kaynaklanan makalelere, reklamlara, fotoğraflara, metinlere, grafiklere, resimlere, tasarımlara, müzik eserlerine, seslere, bilgilere, uygulamalara, yazılımlara ve diğer içeriklere (Üçüncü Şahıs İçeriği) bağlantılar içerebilir (ya da kullanıcılar Siteden ve/veya Sitelerden bu kaynaklara yönlendirilebilir). Ajans, Üçüncü Şahıs Sitelerinde veya Üçüncü Şahıs İçeriğinde bulunan bilgilerin, içeriğin veya materyallerin doğruluğu, eksiksizliği, uygunluğu veya mevcudiyeti konusunda açıkça hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ajans, kulanıcıların Site ve/veya Sitelerden veya Site ve/veya Sitelere bağlantı yapılan bir Üçüncü Şahıs Sitesinden satın alınan herhangi bir ürün veya hizmetten veya Sitelerde yer alan üçüncü şahıs bilgilerinden, içeriğinden veya materyallerinden memnun kalmasını garanti etmez. Herhangi bir Üçüncü Şahıs Sitesinde veya Üçüncü Şahıs İçeriğinde yer alan ticari mallardan herhangi biri Ajans tarafından onaylanmadığı gibi, buralardaki bilgilerin, içeriğin veya materyallerin herhangi birinin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliğini teyit edecek herhangi bir önlem de alınmaz.

SONUÇ OLARAK AJANS, SİTE VE/VEYA SİTELERİN DİZİNLERİNİN HERHANGİ BİRİNDE LİSTELENEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİYLE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR SİTEYLE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR VEKALET VEYA GARANTİ VERMEZ VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİNDE YER ALAN MATERYALLERİN İÇERİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, İLGİSİ, TELİF HAKKINA UYUMLULUĞU, YASALLIĞI VEYA TOPLUMA UYGUNLUĞUNDAN SORUMLU TUTULAMAZ. AYRICA KULLANICININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERMESİ GEREKEBİLECEK OLAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN, İÇERİĞİN VEYA MATERYALİN (KREDİ KARTI VE DİĞER KİŞİSEL BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR VEKALET VEYA GARANTİ DE VERMEZ.

Kullanıcı, işbu düküman ile, Site ve/veya Sitelerde, Üçüncü Şahıs Sitelerinde veya herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğinde yer alan bilgiler, içerik ve materyallerle (Yüklemeler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve herhangi bir Üçüncü Şahıs Sitesine kullanıcılar tarafından verilmiş olunan her tür bilgi, içerik ve materyalle (kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ilgili Ajans aleyhine ileri sürülebilecek her tür kanuni talepten gayrı kabili rücu feragat etmiş kabul edilir.

Site ve/veya Sitelerde sunulan sağlık ya da tıpla ilgili konulara ilişkin içerikler, profesyonel tıbbi öneriler yerine kullanılmamalıdır. Tıbbi bir acil durum olduğunu düşünen kullanıcı, ivedilikle doktorunu veya acil servisi aramalıdır. Site ve/veya Sitelerde yer alan herhangi bir bilgiye güvenerek hareket etme riski tamamen kullanın şahsına aittir.

8. AJANSIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

UYGULANACAK HUKUKA TABİ OLARAK, AJANS, BAĞLI ŞİRKETLERİ, AJANSIN VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİN LİSANS VERENLERİ VE LİSANS ALANLARI VE BUNLARIN İLGİLİ BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VEYA TEDARİKÇİLERİ, SİTE VE/VEYA SİTELERİN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK TEDARİK EDİLEN HERHANGİ BİR YAZILIMI, UYGULAMAYI, CİHAZI VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR MALZEMENİN KULLANICI TARAFINDAN KULLANILMASIYLA BAĞLANTILI HASARLAR, ZARARLAR, MASRAFLAR VEYA GİDERLER İÇİN VEYA (A) SİTELERİN VEYA İÇERİĞİN KULLANILMASI YA DA KULLANILAMAMASININ VEYA (B) SİTELERİN HERHANGİ BİR KULLANICISININ VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMUN ÇEVRİMİÇİ VEYA ÇEVRİMDIŞI EYLEMLERİ VEYA DAVRANIŞLARININ DOĞRUDAN VE MAKUL ÖLÇÜLERDE ÖNGÖRÜLEBİLİR SONUÇLARINDAN KAYNAKLANMAYAN HER TÜR ZARAR İÇİN, BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇBİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR.

AJANS, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ZAMANDA VE HERHANGİ BİR SEBEP BELİRTEREK YA DA BELİRTMEYEREK, SİTELERİ DEĞİŞTİREBİLİR VEYA SİTELER ARACILIĞIYLA SUNULAN İÇERİĞİ VEYA ÖZELLİKLERİ VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİ SİLEBİLİR.

BU MADDEDEKİ VE BU KULLANIM KOŞULLARININ BAŞKA HERHANGİ BİR YERİNDEKİ SINIRLAMALAR, HARİÇ TUTULAN HUSUSLAR VE SORUMLULUK REDLERİ, UYGULANACAK HUKUĞUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR.

9. AJANSIN MAKUL KONTROLÜ DIŞINDAKİ OLAYLAR

Ajans, üçüncü şahısların eylemleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Ajansın makul ölçülerdeki kontrolü dışında gelişen herhangi bir sebepten kaynaklanması halinde, bu kullanım şartları çerçevesinde bahsedilen yükümlülüklerindeki herhangi bir gecikme veya hatadan yükümlü veya sorumlu değildir.

10. FESİH

İşbu Kullanım Şartları dokümanı, Kullanıcı veya Ajans tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. Kullanıcı Site ve/veya Siteleri kullanmayı sona erdirerek ve Sitelerden elde edilen tüm materyalleri ve ilgili belgeler ile, bunların bu Kullanım Şartları çerçevesinde veya bir başka şekilde yapılmış tüm kopyalarını ve yüklemelerini imha ederek, bu Kullanım Şartlarını feshedebilir.

Kullanıcının, bu Kullanım Şartlarını, bu Kullanım Şartlarının herhangi bir önemli şartını veya hükmünü ihlal etmesi veya bu şart veya hükme uygun hareket etmemesi durumları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Ajans, mutlak kendi inisiyatifi çerçevesinde Kullanıcı ile bağlantılı olarak derhal feshedebilir. Kullanıcı, feshin gerçekleşmesi durumunda, Site ve/veya Siteleri kullanmayı durdurmalı ve Sitelerden elde edilen tüm malzemeleri ve bunların, bu kullanım şartlarına uygun olarak ya da bir başka şekilde elde edilen tüm kopyalarını imha etmelidir.

Telif haklarını sürekli olarak ihlal eden Kullanıcıların hesapları, Ajans tarafından feshedilir. Her tür sahtekarlık içeren, suiistimal edici veya bir başka şekilde yasalara aykırı olan faaliyet de, Ajansın kendi inisiyatifi doğrultusunda, Kullanıcıya ait hesabın feshedilmesinin nedeni olabilir ve bu durumdan dolayı Kullanıcı, ilgili kanun uygulayıcı mercilere ihbar edilebilir.

11. GİZLİLİK

Bir Site vey/veya Siteler, özellikler veya etkinlikler yoluyla (yarışmalar vb.), Kullanıcıdan Yükleme yapmasını isteyebilir. Herhangi bir Yüklemenin bir parçası olarak Kullanıcıdan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler talep edilirse ve Kullanıcı bu bilgileri gönderirse genel olarak işbu Gizlilik dokümanı uygulanacaktır.

Site ve/veya Siteleri kullandığınızda tarafımıza iletmiş olduğunuz herhangi bir kişisel bilgiyi nasıl topladığımız ve sakladığımızla ilgili diğer bilgiler aşağıda verilmiştir.

Gizlilik ilkeleri Site ve/veya Siteleri kullanan Kullanıcılardan çevrimiçi olarak nasıl bilgi toplandığını, onların nasıl korunduğunu ve kullanıldığını açıklar. Ayrıca bilgilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili Kullanıcının yapabileceği seçimleri de açıklar. Kullanıcı, Site ve/veya Siteleri kullandığında ya da Siteye ilk kez kayıt olurken "Gizlilik ve Kullanım Şartları'nı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyerek "Kayıt Ol" butonuna tıkladığında, bu Gizlilik ilkelerini kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı Siteye kayıt olduğunda, yarışmalara katıldığında, Sitede gezdiğinde ve Siteden gelen iletilere cevap yazdığı zaman da dahil olmak üzere çeşitli yollardan kişisel kimlik bilgileri toplanır.

Bu bilgiler, pazarlama ve pazar araştırma amaçları için, Site ve/veya siteler aracılığıyla verilen hizmetlerin sağlanması ve kişiselleştirilmesi için, Kullanıcı bir yarışmaya katıldığında ve kazandığında bunun ve kazandığı hediyelerin tarafına bildirilmesi için, Site ve/veya Sitelerde ve bu Siteler ile bağlantılı ürün ve hizmetlerde meydana gelen diğer güncellemelerle ilgili haber verme ve bilgi aktarma amacıyla kullanılır.

Kullanıcı Siteye kayıt olduğunda veya belirli hizmetlere abone olduğunda, pazarlama bilgilerinin alınıp alınmaması konusunda Kullanıcya seçim yapma imkânı sunulur. Kullanıcının onayı alındığı takdirde, bilgiler Arkadaşım Diyabet ürünlerini, hizmetlerini veya seçilmiş üçüncü partiler adına hizmetlerin pazarlanması için kullanılabilir ve bu bilgiler aynı proje ve projelerin faaliyetleri kapsamında birlikte çalışılan diğer kurumlara veya Kullanıcıya doğrudan pazarlama yapabilecek olan dikkatle seçilmiş üçüncü partilerle paylaşılabilir. Kullanıcının pazarlama faaliyetlerine katılımı gönüllü olup, pazarlama tercihlerini değiştirebilir veya herhangi bir zamanda daha fazla pazarlama iletisi almaktan vazgeçebilir.

Site ve/veya Siteler pazarlama ve araştırma maksadıyla ve sitenin işletilmesi için çeşitli fonksiyonların mümkün kılınması için çerezler (cookie) dahil olmak üzere çeşitli teknik yöntemler kullanır. Bu teknolojinin kullanımı yoluyla toplanan bilgiler, Kullanıcının kimliğini tayin edecek biçimde toplanabilir. Ayrıca, ziyaretçi oturum bilgileri ve teknik yöntemler yoluyla toplanan diğer bilgiler, Kullanıcı kimliğini tayin edebilecek bilgilerle birleştirilebilir.

Çerez (cookie), bir Sitenin Kullanıcı o Siteyi görüntülerken ya da etkileşimde bulunurken bilgisayarına ya da sair medya cihazına gönderdiği bilgi parçalarıdır. Mesela bir Kullanıcı kendi bilgisayarı vasıtasıyla oturum açtıktan sonra Site ve/veya Sitelerden birine geri döndüğünde çerezler (cookie) Siteye bilgi aktarır, böylece Site Kullanıcının kim olduğunu hatırlar. Kullanıcı, bilgisayarına bir çerezin (cookie) her gönderilişinde kendisini uyarmasını seçebilir ya da tüm çerezleri (cookie) kapatabilir.

Çerezleri (cookie) ve diğer benzer teknolojik yöntemler, Site ve/veya Sitelerin, bunların içeriklerinin ya da hizmetlerinin Kullanıcı için daha ilgi çekici ve faydalı hale getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

12. GEÇERLİ HUKUK VE YARGILAMA YETKİSİ

Bu Kullanım Şartları, Türkiye yasalarına tabidir ve bu yasalar tarafından yorumlanacak olup, İstanbul Merkez mahkemeleri bu Kullanım Şartları çerçevesindeki her tür dava veya hak talebiyle ilgili münhasır yargılama yetkisine sahiptir ve işbu koşullar ile Kullanıcı, bu mahkemelerin münhasır yargılama yetkisini kabul etmiştir. Ancak burada yer alan hiçbir hüküm, zorunlu ve ilgili yasaların uygulanmasını ve icrasını engellemez. Ajans, Site ve/veya Sitelerdeki bilgilerin, içeriğin ve materyallerin (Yüklemeler de dahil olmak üzere) belirli herhangi bir konumda kullanıma uygun veya hazır olduğuna dair herhangi bir garanti vermez. Kullanıcı, Site ve/veya Sitelere erişmeyi tercih ettiği takdire, bu erişimi kendi inisiyatifiyle yapmış kabul edilir ve ilgili her tür yerel yasa da dahil olmak üzere uygulanacak tüm yasalara uygun hareket etmekten sorumludur.