“ Sürekli Glikoz Ölçüm Sistemleri” ( CGM)’nin Etkin Kullanımı”

06/05/2018 

Bilindiği gibi son yıllarda diyabet teknolojileri tedavide giderek daha çok yer almakta; tip 1 diyabetliler ve aileleri ise doğrudan bu cihazlara ulaşma ve kullanma eğilimi taşımaktadır. Bu durum bir taraftan çocuk diyabet ekiplerinin yeni teknolojiler konusunda sürekli eğitimini gerektirirken, öte yandan teknolojinin etkin kullanımı ve yarattığı olası sorunlar üzerinde de durulmasını gerektirmektedir. Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Ekibi olarak “ Sürekli Glikoz Ölçüm Sistemleri” ( CGM)’nin Etkin Kullanımı” konulu toplantıda deneyimlerimizi ve edindiğimiz bilgileri paylaşmak istedik. İlk toplantıyı çocuk diyabet ekibi üyeleri için düzenledik; daha sonra ise Tip 1 diyabetli ve aileleri için benzer bir toplantı planladık.