Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Tip 1 Diyabetli Çocuklar

27/03/2019 

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) amacı; Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve çocuklar ile ilgili özel gereksinim alanlarının belirlenmesine ilişkin ortak bir uygulama alanı geliştirmektir. Yönetmelik hükümleri incelendiğinde ÇÖZGER’in, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının çocuklar için özel olarak düzenlenmiş şeklini oluşturduğu görülmektedir. Yönetmelikte Tip 1 Diyabetli çocukların her yaşta özel koşul gereksinimi olduğu düzenleme altına alınmıştır. Yönetmeliğin üçüncü ekinde yer alan mevzuatla uyum arandığında kullanılacak derecelendirme tablosuna göre özel koşul gereksinimi olan bireylerin engel oranı %90-99 aralığında belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte çocuklar -18 yaşının altındaki bireyler- için Engelli Sağlık Kurulu raporu değil, ÇÖZGER düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için Tip 1 diyabetli avukat ve Diyabetli Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Gedikli tarafından hazırlanan kısa rapor için https://arkadasimdiyabet.com/assets/BILGI-NOTU-DIYACEV-COCUKLAR-ICIN-OZEL-GEREKSINIM-DEGERLENDIRMESI-1553686617.pdf linkini tıklayınız.