Diyabetli Çocuk ve Ergenlerde Beslenme Yönetimi

07/01/2019 

Diyabetli çocuklarda beslenme çok yönlüdür. Diyabet yönetimi; aile, sosyal çevre, uyumsuzluk, akran baskısı, ortaya çıkan bağımsızlık ve yaşam kalitesini sürdürme amaçları doğrultusunda belirlenir. Bu ise büyüme, büyüme hızındaki değişikliklerle ilişkili iştahtaki dalgalanmalar, değişen beslenme gereksinimi ve fiziksel aktivite gibi tedavi etmenleri ve değişen fizyolojik gereksinimler arasındaki ilişkinin derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir.

Kanıtlar, beslenme yönetimi ve eğitiminin bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla sağlandığı taktirde diyabet yönetimi sonuçlarının iyileştirilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu da, glisemik kontrol ve kardiyovasküler riskte azalma ile ilgili beslenme hedeflerine odaklanmayı gerektirmektedir.

Başarılı diyet sonuçlarının temel dayanağı, çocuk ve ergen gelişiminin zorlukları sırasında davranış değişikliğini kolaylaştıran sağlık uzmanı, çocuk ve bakımı üstlenen birey arasında güvene dayalı bir ilişkinin gelişmesidir. Bu konuları ayrıntılı bir şekilde ele alan ve Uluslararası Çocuk ve Adolesan Diyabet Birliği tarafından hazırlanan belgeye ulaşmak için https://arkadasimdiyabet.com/assets/Diyabetli-Cocuk-ve-Ergenlerde-Beslenme-Yonetimi-1546845167.pdf tıklayınız