Diyabeti Tanıyalım

Tip 1 Diyabet açısından hangi çocuklar risk grubuna giriyor? Annede, babada, kardeşte diyabet olması bir risk faktörü müdür? Başka hangi risk faktörleri vardır?

Çocuklarda görülen şeker hastalığının, daha doğrusu Tip 1 Diyabet’in tek bir nedeni yoktur. Bu çocukların ailelerinin %90’ınında Tip 1 Diyabet olmadığı bilinmekte. Dolayısıyla genetik faktörlerin sınırlı bir rolü olduğu düşünülmektedir. Şeker hastalığı belirtileri ortaya çıkmadan uzunca bir süre önce pankreastaki insülin yapan hücrelere karşı vücudun savunma sistemi tarafından bir saldırı başlatılmakta ve bu hücreler zaman içinde yok olmaktadır. “Otoimmün iltihap” adı verilen bu sürecin başlamasında enfeksiyonlar, toksinler, besinler, stres, hızlı büyüme gibi çeşitli çevresel faktörlerin rolü olduğu ileri sürülmektedir. Son yıllarda gebelik yaşında artma, prematür doğumlar ve enteroviral enfeksiyonlar gibi faktörlerin üzeride durulmaktadır.

Babada veya kardeşte Tip 1 Diyabet varsa, çocukta görülme ihtimali %6, annede Tip 1 Diyabet varsa çocuğunda görülme ihtimali % 3 olarak bildirilmektedir.

Çocuklarda, gençlerde Tip 2 Diyabet ile obezite, sağlıksız beslenme arasındaki ilişki nedir? Diğer risk faktörleri nelerdir?

Günümüzde çocukluk çağında obezite sıklığı hızla artmakta (ülkemizde son 10 yılda iki kat artmıştır) ve bunun en önemli nedenleri arasında enerji yoğun besinlerin (abur cubur besinler, şekerli içecekler, fast food ürünleri, hazır yiyecekler vs.) tüketiminde artma ve hareketsiz yaşam bulunmaktadır.

Bütün araştırmalar çocuklarda Tip 2 Diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu göstermektedir. Bu durumda sağlıksız beslenmenin hem obezite, hem de Tip 2 Diyabet için en önemli risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında inaktivite, ailede Tip 2 Diyabet ve obezite yükü diğer risk faktörleridir.