Diyabetik veya diyet ürünleri kullanmak doğru mudur? Ne miktarda kullanılmalıdır?