Yararlı Linkler

• Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği

http://www.cocukergendiyabeti.org.tr/

• Diyabetiz: Tip 1 Diyabetlilerin Buluşma Noktası

http://www.diyabetiz.com/

• Pediyatrik Endokrin Cemiyeti (Pediatric Endocrine Society)

http://lwpes.org

• Diyabet, Egzersiz ve Spor Birliği (Diabetes, Exercise and Sports Association)

http://www.diabetes-exercise.org/

• Diyabet Eğtimi ve Kampçılık Birliği (Diabetes Education & Camping Association)

http://www.diabetescamps.org

• İngiliz Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği (British Society For Paediatric Endocrinology and Diabetes)

http://www.bsped.org.uk

• Amerikan Diyabet Eğitimcileri Birliği (American Association of Diabetes Educators)

http://www.diabeteseducator.org

• Diyabetle Yaşamak - Ebeveynler ve Çocuklar İçin (Living With Diabetes - For Parents & Kids)

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/parents-and-kids

• Diyabet ve Siz - Gençlik (Diabetes and You - Youth)

http://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/youth/kids-with-diabetes-in-your-care

• USDA Beslenme Veritabanı (USDA Nutrient Database)

http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search

• Insulin Pumpers

http://www.insulin-pumpers.org

• Kids R Pumping

http://www.kidsrpumping.com

• Diabetesnet.com

http://www.diabetesnet.com

• Uluslararası Pediatrik ve Adolesan Diyabet Cemiyeti (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)

http://www.ispad.org

• Amerikan Diyabet Birliği (American Diabetes Association)

http://www.diabetes.org

• Diyabetli Çocuklar (Children with Diabetes)

http://www.childrenwithdiabetes.com

• Uluslararası Gençlik Diyabeti Araştırmaları Vakfı (Juvenile Diabetes Research Foundation International)

http://www.jdf.org

• TURDIAB - Diyabetik Beslenme Kaynakları ve Makaleler

http://www.turdiab.org

• Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)

http://www2.niddk.nih.gov